fbpx
Projekty na podporu start-upů 732 353 InQbay

Projekty na podporu start-upů

Pražský voucher 

 • Finanční prostředky na: inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, zahraniční inkubátory, zahraniční veletrhy a výstavy.
 • Podpora od 50 % do 85 % z celkových uznatelných nákladů
 • Nízká administrativní zátěž – online podání a zpracování žádosti
 • Vypisováno po jednotlivých výzvách (kolový systém)

TAČR (Technologická agentura ČR)

 • Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací.
 • V zásadě o podporu může žádat jakákoli společnost, většinou ve spolupráci s dalšími partnery, univerzitami nebo dalšími vědeckými organizacemi.
 • Nejvhodnější výzvy jsou:
 1. TAČR Trend Nováček 
  • Výzva vyhrazena pro start-upy a společnosti, které nikdy nezískali státní podporu více jak 1 mil. Kč.
  • Státní podpora ve výši 80 %
 2. TAČR Trend
  • Tato výzva je již koncipována pro všechny společnosti
  • Není zde omezení v podobě získané státní podpory
  • Lze žádat i o vyšší finanční částky (projekty ve výši až 40 mil. Kč)
  • Státní podpora ve výši 70 %
 3. TAČR Éta 
  • Zaměřen na podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění
  • Státní podpora ve výši od 80 % do 90 %
  • Není zde omezení v podobě získané státní podpory