fbpx
Nové výzvy MPO podporující projekty, které se zaměří na řešení akutních „koronavirových“ problémů 1024 547 InQbay

Nové výzvy MPO podporující projekty, které se zaměří na řešení akutních „koronavirových“ problémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19.

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. dubna 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu The Country for the Future (dále jen „Program“), Podprogramu 3 „Inovace do praxe“.

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future – zaměření COVID-19